Aktualna društvena zbivanja

Četvrto područje djelovanja Akademije uključuje različita aktulana društvena pitanja, kao što su:

razvoj i njegovanje političke kulture, svijesti odgovornosti, spremnosti za dijalog sa različitim društvenim grupama te njihovo uključivanje u procese političkog odlučivanja;
pitanja odnosa vjere i znanosti, te posebno pitanja iz područja medicine;
odnos između različitih vjerskih zajednica, međusobno upoznavanje te zajednički doprinos stabilizaciji suživota.

“Primjećuje se kako u naše doba sve više jača svijest o tome da svjetskom miru prijeti, osim trke u naoružanju, nacionalnih sukoba i nepravdi što postoje u narodima i među državama, također nedostatak dužnog poštovanja prema prirodi, neuredno iskorištavanje prirodnih bogatstava i postupno pogoršavanje kvalitete života. Takva situacija rađa osjećaj neizvjesnosti i nesigurnosti, koji… potiče oblike kolektivnog egoizma…

Suočeno s raširenim upropaštavanjem okoliša, čovječanstvo postaje svjesno da se bogatstva zemlje ne mogu koristiti kao u prošlosti…”

Izjava pokojnog Papa Ivan Pavao II 1990. povodom Svjetskog dana mira.