Odgoj i obrazovanje

U uskoj vezi s navedenim pitanjima zaštite stvorenog svijeta je i ovo područje rada Akademije, područje odgoja i obrazovanja. Potrebno je – ističe preminuli Papa Ivan Pavao II – oblikovati ekološku svijest: «Mnoge etičke vrednote od osnovnog značenja za razvoj mirotvornog društva u izravnom su odnosu s ekološkim problemima. Međuovisnost brojnih izazova s kojima se susreće današnji svijet, potvrđuje neophodnost usklađenih rješenja utemeljenih na moralnom pogledu na svijet». Ta usklađenost se treba izraziti u jednoj vrsti partnerstva s prirodom. Za takav stav treba pridobiti ne samo mlade generacije, nego i odgojitelje i učitelje, te olakšati potrebnu kvalifikaciju pedagoški angažiranih osoba za takav rad.

Razumije se, nastojanja Akademije ne ograničavaju se samo na pitanja koja se direktno odnose na zaštitu okoliša, nego i na pitanja odgoja i obrazovanja u širem smislu, što uključuje i pitanja etičkih vrijednosti, diskusiju o odgovarajućem zakonodavstvu itd.