Gospodarska etika

Odgovornost prema stvorenom svijetu podrazumijeva i takvo oblikovanje gospodarske politike, koja će voditi računa o tri aspekta: ekonomskom – socijalnom – ekološkom.

Razvoj treba ići u smjeru da zadovolji potrebe današnje generacije, ali da ne ugrozi šanse budućih generacija. Gospodarski razvoj treba biti realiziran po principima pravednosti ne samo za trenutne aktere, nego i pravednost među generacijama.

Gospodarska politika koja ima u vidu zaštitu stvorenog svijeta mora gledati i tražiti suradnju i preko vlastitih granica, jer se ekološki problemi ne mogu ograničiti samo na vlastiti teritorij. Oni su globalnog karaktera. U okviru Akademije će biti ostvareni i ekološki projekti, koji mogu poslužiti kao konkretni primjeri odgovornog ponašanja prema stvorenom svijetu, te predstavljane i tehničke mogućnosti odgovornog ponašanja prema stvorenom svijetu. Pitanja gospodarske etike odnose se, razumljivo, i na druga područja i izazove modernog i sve više globaliziranog svijeta.