Stvoreni svijet i njegova zaštita

Djelovanja Europske akademije na području okoliša i njegove zaštite, u svome obrazovno-znanstvenom radu između ostalog je:

Propagiranje održivog društvenog razvoja, budeći odgovornu svijest, kako pojedinca tako i zajednice, prema okolišu kao ostavštini koja treba da bude radost i dolazećim generacijama.
Podržavanje održivog razvoja privrede koja svoj izraz nalazi u međugeneracijskoj ravnopravnosti.
Težnja ka „Partnerstvu sa prirodom“ te stvaranje etičke svijesti koja je svjesna veličine svoje odgovornosti prema okolišu.
Pokazivanje i primjena naprednih i ekološki podnošljivih tehničkih dostignuća na području održivog razvoja te njihove orijentacije prema budućnosti.

Iniciranje dijaloga o izradi političkih okvira koji će omogućiti socijalno-ekolološku stabilnost te pravedan i održiv privredni razvoj društva u cjelini.

Nastojanje da se održivost kao osnovni element ugradi u proces obrazovanja i odgoja, te poticanje diskursa o mogućem pravnom okviru koji bi trougao održivog razvoja: socijalno-kulturni, ekološli, ekonomski ugradio u obrazovni sustav Bosne i Hercegovine.
Propagiranje da se i naša zemlja priključi standardima u očuvanju okoliša koji se sprovode zakonima Europske Unije, te izobrazba različitih društvenih grupa, kako javnih tako i privatnih o ovim standardima, normama te zakonskim okvirima.
Stvaranje konkretnih modela primjene održivosti u privredi.