PREDSTAVLJANA KNJIGA „KATOLIČKO STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU ŽUPA BANJA LUKA I IVANJSKA DO 1818“

U srijedu 7. prosinca  2016.  u Banjoj Luci je u organizaciji Europske akademije Banjolučke biskupije promovirana i javnosti predstavljena knjiga mr. Ante Ivića. To je treća knjiga ove godine tiskana u okviru biblioteke „Korijen. Nakladnik i sunakladnik su  Europska akademija  Banjolučke biskupije te Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ Sarajevo. Ovo je prvi svezak ove knjige. Uskoro se očekuje tiskanje drugog i trećeg sveska. Dosada je ova vrijedna knjiga imala dvije promocije, na Interliberu u Zagrebu te nedavno u Tuzli. Ovo je njeno treće predstavljanje  javnosti. O knjizi su govorili i predstavili je banjalučkoj javnosti Frano Piplović, glavni urednik, autor mr. Ante Ivić te posebno nadahnuto i pitko dr. Boris Graljuk, arheolog i povjesničar iz Zagreba.

U prvom svesku ove knjige dan je pregled i analiza okolnosti koje se tiču povijesti, demografije,migracija, načina života i različitih okolnosti u prošlosti, do 1818. godine. Razdoblje završava prestankom epidemije velike kuge i obrađenim skupom više od 25 tisuća matičnih upisa i gotovo 3.000 prezimenskih inačica katoličkog pučanstva koje je živjelo na području župe Banja Luka i Ivanjska (trokut od Prosare i Motajice, pa sjeverno od Bočca, obrubljen Vrbasom i obroncima Kozare).

U 10 poglavlja u obrađen je povijesni kontekst do dolaska osmanlija na ovo područje, potom osmanlijsko osvajanje i novi etno konfesionalni odnosi, obilježja ekonomskih i gospodarskih odnosa, migracije, prezimena i podrijetlo prezimena, demografske promijene, prostor nesigurnosti, razdoblja sukoba nakon Bečkog rata i posljedice koje su iz toga proistekle, vjerske prilike i crkvena organizacija te svakodnevni život u ovim prostorima.

U drugom i trećem  svesku knjige obrađene su matične knjige župa Ivanjska i Banja Luka s imenskim obrascima u maticama,prezimena katolika obje župe te vođenje matica u tursko doba. U njima su također i dodaci: Katolički i pravoslavni naseljenici uz Savu 1725. godine; Krizmanici u župama Ivanjska i Banja Luka 1742. godine; Katoličke obitelji župe Ivanjska i Banja Luka 1742. I 1768 godine; Prezimena umrlih od kuge između 1763 i 1817 godine; Prezimenik župa Ivanjska i Banja Luka 1729.-1818 godine; Indeks prezimena krštenih u župi Banja Luka  1840-1931 godine; Svećenici na službi u župi Ivanjska 1729.-1818. godine kao i popis svećenika na službi u župi Banja Luka 1753 do 1814 godine.

Njen drugi i treći svezak  , predstavljaju objavu arhivske građe, transliteriran i transkribiran tekst matičnih knjiga ovih župa.

Kako je protjerivanjem hrvatskog, katoličkog stanovništva s područja Banja Luke i okolnih mjesta i župa u zadnjoj dekadi prošlog stoljeća, došlo također do drastične promjene u strukturi hrvatskog, katoličkog  stanovništva – kao i to da sadašnji upravitelji i njihove politike ovih područja svim silama čine da se što temeljitije zaboravi tko je prije dvadesetak godina nastanjivao ova područja i tko je autohtono domicilno stanovništvo – ova knjiga  je dobra poveznica u rasvjetljavanju povijesnog konteksta i  naseljenost ovih prostora u  vremenima do nasilnog etničkog čišćenja od Hrvata i katolika 90-tih godina prošlog stoljeća. To se najbolje može rasvijetliti obradom i javnim objavljivanjem sadržaja iz matičnih knjiga ovdašnjih župa. Ova je knjiga pravi lijek protiv memoricida.

TABB
Banja Luka, 8. 12. 2016.

Comments are closed.